Main Categories

LAB GROWN ROUGH DIAMOND
LAB GROWN LOOSE WHITE DIAMOND
LAB GROWN LOOSE PINK DIAMOND
SYNTHETIC DIAMOND GRIT
3.500,00 US$ - 4.200,00 US$/Cara
1 Cara(Min. Order)
1.800,00 US$ - 2.000,00 US$/Cái
1 Cái(Min. Order)
3.500,00 US$ - 4.200,00 US$/Cara
1 Cara(Min. Order)
0,021 US$ - 0,022 US$/Cara
5000.0 Cara(Min. Order)
0,021 US$ - 0,022 US$/Cara
5000.0 Cara(Min. Order)
0,021 US$ - 0,022 US$/Cara
5000.0 Cara(Min. Order)
0,021 US$ - 0,022 US$/Cara
5000.0 Cara(Min. Order)

Synthetic diamonds, also known as ‘artificial diamonds’, ‘lab made diamonds’ or ‘lab created diamonds’, are diamonds grown in laboratory. Lab grown diamonds have identical physical, chemical properties with mined diamonds. Both are ‘real’ diamonds.

Please do not hesitate to contact us if you have enquiries or need further information about our lab grown diamonds.

Sản phẩm xếp hạng hàng đầu

36,00 US$ - 39,00 US$/Cara
20 Cara(Min. Order)
Các sản phẩm được lựa chọn hàng đầu
Xem thêm

                                 

gửi tin nhắn cho nhà cung cấp

Messeage đã được gửi đi thành công.

kiểm tra của bạn messeages trên Messeage Trung Tâm , các nhà cung cấp willcontacts bạn sớm.